Statiner og kroniske muskelsmerter

Kolesterol senkende medisiner er et av de vanligste legemidlene vi har. Siden de kom på markedet har grensen for når de skal brukes stadig blitt senket, eller ønsket senket av produsentene. Dette er problematisk av to grunner. Ene er diskusjonen om hvor helsefarlig høyt kolesterol egentlig er for friske mennesker, og det andre er eventuelle bivirkninger ved å bruke statiner.

Vi risikerer i dag at et stort antall mennesker blir medisinert mot noe om ikke er farlig for dem, og i stedet ender opp med kroniske plager resten av livet. For meg som terapeut er dette spesielt aktuelt for hvor langt det er mulig å få mennesker friske fra sine plager. Normalt er det mulig å få de aller fleste bra fra kroniske tilstander gjennom riktig ernæring, mestring av stress og mentale utfordringer og strukturell behandling av kroppen. Men kjemisk påvirkning gjennom medisinering kan være jokeren som stopper enhver framgang for behandling.

Et interessant spørsmål kan derfor være hvor delaktig statiner er i den kroniske epidemien vi har i dag på muskel og skjelett lidelser...

Mer info om dette kan du finne på følgende linker:
Bør du behandles?
Kronikk blant legene

"...hver tiende nordmann som bruker kolesteroldempende legemidler, får muskelsmerter på kjøpet. Det kan dreie seg om alt fra ”giktsmerter” til så vonde influensalignende smerter i musklene at man ikke orker å gå i trapper. For de uheldigste, og det skjer ti til femten ganger hvert år, går muskelcellene i stykker og lekker ut stoffer i blodet som kan ødelegge nyrene."

Simvastatin gitt i høyeste dose 80 mg gir økt bivirkningsrisiko
USAs Food and Drug Administration (FDA) advarer om at simvastatin gitt i høyeste dose øker risiko for muskelbivirkninger. Legemiddelverket ønsker å minne om at risikoen for bivirkninger øker ved de høyeste dosene for alle statiner. Den nye studien viser en mulig økning ved bruk av 80 mg simvastatin, men nytten ansees fremdeles å være større enn risikoen. En ny advarsel fra FDA kan du lese om her.

900 studier påviser bieffekter med statiner 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hva gjør oss så kronisk slitne?

Mysteriet Fibromyalgi, kroniske smerter og Nobligan.

Kronisk symptombehandling