DNA is NOT destiny! Om gener og skjebne..

 Epigenetikk (”kontroll over genene”) er vitenskapen om hvordan signaler fra omgiv­elsene utvelger, modifiserer og regulerer genaktivitet. Og en av de store oppdagelsene siste 10 år er at genene bare i liten grad er skjebnen din.

Ja, du kan være disponert for en rekke ulike sykdommer og tilstander men hva som faktisk slår ut er avhengig av livsstil og miljø. Jeg har tidligere linket til studien fra NTNU som viste dette i forhold til ernæring her-->

Dette betyr at hva du gjør med livet ditt koder genene til enten å aktivere eller deaktivere seg. Trenger du flere gode grunner for å endre livsstilen din? ;)


Sammenbruddet i 2001 av molekylærbiologiens sentrale dogme ble det store gjennom­bruddet for epigenetikk. Da hvert gen fungerer som sjablong eller mal for å lage alt fra ti eller 500 eller 38.000 ulike proteiner, men genet selv ikke påvirker hvilke av disse proteiner som skal lages fra kontekst til kontekst, ligger den aktive, styrende kraften altså ikke i genene selv. Det er signaler i omgivelsene som styrer hvilke proteiner som skal lages.

Les hele artikkelen på Nyhetsspeiliet her--> 


Signaler
fra omgivelsene
↓↓   ↑
Regulerende
proteiner
↓↓   ↑
DNA
↓↓   ↑
RNA
↓↓   ↑
Protein

Koding av protein fra DNA'et påvirkes utenfra... 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hva gjør oss så kronisk slitne?

Mysteriet Fibromyalgi, kroniske smerter og Nobligan.

Kronisk symptombehandling