Innlegg

Viser innlegg fra 2016

Senter for livsstilsmedisin

Bilde
Ny klinikk på Lysaker: Senter for livsstilsmedisin.
Klinikken er et samarbeid mellom lege Joakim Iversen, ernæringsterapeut Nina Husø og bodyworker/coach Tor Strømsnes og fra 1. februar kom sykepleier/ coach Linda Fjelldalen.

Vi er et tilbud til alle som har gått lenge med kroniske plager, uten å finne en vei til bedring. Gjennom flerfaglig teamarbeid der vi kombinerer legetjenester, ernæring og muskulær behandling vil vi kunne hjelpe flere til en bedre hverdag.

Mitt eget bidrag i denne forsamlingen er i første rekke behandling av nedsatt funksjon i ledd og muskulatur. Der har jeg noen mål for deg som blir klient:

• Smerter er en naturlig del av funksjonen vår, et alarmsystem vi skal være glad for. Men du skal ut av daglige kroniske smerter så raskt som mulig.

• Du har nok kunnskap om kosthold, til å kunne se på mat som medisin. Du kan ta valg i det daglige som støtter opp under bedre vedlikehold av kroppen din.

• Du har lært å trene på en måte som gir god hoftefunksjon, dekompresjon …

Styrk immunforsvaret på mest naturlige måten

Bilde
Det å bli kronisk smertefri inkluderer flere tiltak som påvirker.
Immunforsvar og kosthold er to vesentlige faktorer. Nervecellene som skaper smerte er levende celler som trenger byggestoffer og næring. Mangler vil skape ubalanser og mer følsomhet i systemet. Smerter trigges lettere.

Vi leser om mange måter som skal kunne styrke immunforsvaret. Gode tips er gjennom kosttilskudd, frukt og bær, grønn te, vitamin D, ph balanse, omega 3, mørk sjokolade, mer søvn m.m.

Alt dette er vel og bra, men det gjør ofte bare mindre justeringer på helsen din. Hvis du virkelig vil resette immunforsvar og booste helsen din til det optimale må det andre tiltak til.
Her er to gode alternativer! Faste i 3-4 dager er en veldokumentert strategi som gir deg en reell oppgradering av intern software. Der celler går i overlevelsesmodus og begynner å rense opp i all grums som finnes på innsiden av deg. Jeg kommer til å skrive mer om dette senere.

Faste kan utføres på flere måter og her er 4 anbefalinger.

1. Du …

Epigenetikk, kosthold og smerter

Bilde
Ingenting er så fasinerende som epigenetikk. Det handler om hvordan genene våre påvirkes av miljø og livsstil.

20000 gener som kan aktiveres (eller deaktiveres) i et uendelig antall kombinasjoner. Variasjoner som bestemmer om vi skal bli syke eller forbli friske. Eller hvordan hvilke forutsetninger avkommet vårt skal bli født inn i denne verden med. Kosthold, stress, søvn og aktivitet er alle faktorer som kan påvirke genuttrykket vårt.

Gener i seg selv er ikke skjebnen din! En god nyhet for noen, og kanskje en skremmende nyhet for andre. Livsstil kan bety mer enn du tror.

Dette er også med på å øke "trusselnivået" i hjernen. Flere faktorer ved miljø og livsstil kan trigge hjernen til å varsle om fare = kroniske smerter.

Moderne smertebehandling må ta hensyn til epigenetikk, miljøfaktorer og livsstil.

Videoen her er en enkel og kjapp demo på hvordan det fungerer i praksis!.

Rygg- og nakkesmerter, en bedre vei til bedring?

Bilde
Diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd.
På et gitt tidspunkt har 15-20 prosent av alle voksne ryggplager (Lærum, 2013).Man antar at 60-80 prosent vil være plaget av ryggsmerter i løpet av livet (Lærum, 2013).Nakkesmerter er omtrent like vanlig som ryggplager. I større befolkningsundersøkelser rapporterer mellom 30 og 50 prosent å ha vært plaget i løpet av den siste måneden. (Lærum, 2013; Ihlebæk 2010). La oss legge til problemer med overvekt, insulinresistens, mage/ tarmproblemer og nedstemhet, så har vi nesten hele «pakken» som folk flest sliter med i dagens samfunn.

Hva skyldes problemene? Til tross for at vi kan se på mange kompliserte mekanismer bak alle symptomene, så kan vi også finne en enkelhet. Vi kan se på noen årsaksmekanismer som gjelder for svært mange av tilfellene.
Lite energi For mye sitting/ inaktivitetLivsstil med mye stress og dårlig kostholdDårlige bevegelsesmønster som gir overbelastning på nedre ry…

DUTCH test tilgjengelig

Bilde
DUTCH testen fra Precision Analytical er nå tilgjengelig.

Testen er spesielt bra om du mistenker binyredysfunksjon, eller binyretretthet som mange kaller det. Tradisjonelle spyttprøver viser bare hva som er fritt tilgjengelig kortisol i cellene. Blodprøver forteller hva som er total produksjon på prøvetidspunktet, og døgnurin gir deg mengde fritt kortisol i døgnet men ikke variasjonene gjennom døgnet. Det siste er viktig for å avsløre dysfunksjon i HPA aksen, eller selve styringssystemet.

DUTCH testen gir deg alle disse svarene og en gir mer reell status gjennom test også av metabolitter.

Ta kontakt for mer info,  tor@livssstilsmedisin.com

Se mer info her: link

Binyretretthet - DUTCH test deg!

Bilde
SISTE SPIKER'N I KISTA FOR SPYTTPRØVER?
Det er en nærmest total frustrasjon på temaet binyretretthet.
Mange sliter med lavt energinivå, ulike symptomer og manglende behandling.

Mye av problemet er at det ikke er noen reell diagnose i helsevesenet. Uten diagnose ingen behandling. Skal en diagnose finne sted må det være et grunnlag for å hevde at binyrene ikke fungerer som de skal. Så langt er det bare ytterområdene ved Cushings og Addison som kvalifiserer til diagnose, da de er relativt enkle å avdekke.

Den binyretrettheten som mange mener å ha, er mer å regne som en ubalanse i kroppens evne til å opprettholde homeostase, eller tilpasse seg miljø og belastning. Det vanlige så langt er å teste binyrene via blod, spytt eller døgnurin. Cushings og Addison påvises via provokasjonstester der binyrene får en kunstig stimuli de skal reagere på. Disse diagnosen er svært sjeldne og skyldes ofte patologiske tilstander og autoimmunitet.Når du er "frisk" Hvis du f.eks får en cortisolhe…