Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Rygg- og nakkesmerter, en bedre vei til bedring?

Bilde
Diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd.
På et gitt tidspunkt har 15-20 prosent av alle voksne ryggplager (Lærum, 2013).Man antar at 60-80 prosent vil være plaget av ryggsmerter i løpet av livet (Lærum, 2013).Nakkesmerter er omtrent like vanlig som ryggplager. I større befolkningsundersøkelser rapporterer mellom 30 og 50 prosent å ha vært plaget i løpet av den siste måneden. (Lærum, 2013; Ihlebæk 2010). La oss legge til problemer med overvekt, insulinresistens, mage/ tarmproblemer og nedstemhet, så har vi nesten hele «pakken» som folk flest sliter med i dagens samfunn.

Hva skyldes problemene? Til tross for at vi kan se på mange kompliserte mekanismer bak alle symptomene, så kan vi også finne en enkelhet. Vi kan se på noen årsaksmekanismer som gjelder for svært mange av tilfellene.
Lite energi For mye sitting/ inaktivitetLivsstil med mye stress og dårlig kostholdDårlige bevegelsesmønster som gir overbelastning på nedre ry…