Innlegg

Viser innlegg fra april, 2015

Ha et enkelt forhold til mat!

Bilde
I rundt 2,6 millioner år har vi som mennesker hatt et enkelt forhold til mat.

Vi våknet om morgenen, i løpet av dagen gikk vi ut for å jakte eller sanke mat, og underveis spiste vi maten som ble samlet inn. Det var en "gjøre" ting, fant mat som var tilgjengelig og spiste den.

I dag er mat blitt en "tenketing" der mye av døgnet går med til å tenke på hva vi skal spise, hvor ofte, hvor mye, hva vil maten gjøre med kroppen, hvordan kan vi spise oss ned i vekt, og hvordan kan vi tilfredstille "lystene" våre. Den siste er noe interessant, for den viser at mat har fått en helt annen status og funksjon enn i opprinnelige tider. I dag skal mat trøste, kose, gi velbehag, dekke en kommando fra hjernen om at nå har vi en lyst eller et behov.

Mat var også i tidligere tider synonymt med trygghet. Før en lang kald vinter spiste vi oss opp på karbohydratrikere  mat som frukt og bær. Sesongmat som var tilgjengelig på høsten når vi trengte den for å overleve perioder med …