Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2012

STRESS - tar bokstavelig talt livet av deg!

Bilde
Kronisk stress er en av de mest alvorlige tilstandene du kan utsette kroppen for. 
Grunnen er hvordan hjernen vår fungerer på med de +50 000 år gamle genene som styrer fight or flight responsen. 

Stress er pr. definisjon en livstruende tilstand der kroppen aktiveres til handling. Det kunne være aktivering for å fange mat eller for å unngå å bli til mat. I begge tilfellene fikk stressresponsen en utløsning gjennom fysisk aktivitet som nullstilte kroppen etterpå.

Vi har to faktorer å forholde oss til.
Det ene er stressfaktoren og den andre er stressresponsen. Dette er to faktorer som noen ganger henger sammen, og andre ganger ikke. Saken er at du kan utløse stressresponsen, altså utskillelse av stresshormonene adrenalin, noradrenalin og kortisol (som aktiverer kroppen til handling) uten å ha en reell stressfaktor!!
Dvs. at det holder med å TENKE på en stressfaktor for å utløse responsen. Når dette skjer er vi gjerne i ro samtidig, vi sitter i kø eller foran pc'n på jobben, er i tidskl…

Kroniske smerter - og veien ut av dem!

De fleste som kommer til klinikken vår gjør det på grunn av kroniske smertetilstander. Der målet er å få redusert smerter og få bedre funksjon og livskvalitet. For de aller fleste er det mulig å komme i mål når de rette tingene blir gjort, både fra terapeut og klient sin side.
Det å skjønne hva som ligger bak smertemekanismene i kroppen er et godt verktøy mot en smertefri tilværelse. Vi har et gammelt operativsystem i hjernen vår (sånn ca 50-100 000 år gammelt) med en hovedfunksjon - nemlig overlevelse for organismen. Det betyr at den varsler fra når noe kan true overlevelsen! Dette er viktig å forstå. Noe annet som er viktig å skjønne er at ALT som gjør hjernen din utrygg kan tolkes som trussel mot overlevelse og igjen sette i gang alarmsystemet! Det interessante er å se på hva som kan skape en utrygg hjerne og hvordan den kan trygges.
Kronisk stress er en utrygghetsfaktor. Hjernen har ikke noe stressfilter som skiller mellom hvorfor hormonnivåene av kortisol, adrenalin og noradranalin …