lørdag 16. februar 2019

Lite energi, overvekt, smerter og dårlig søvn? Her er løsningen!

Det er ikke din skyld at du sliter med dette!

Du kan ha fysiologiske ubalanser i kroppen som gjør at tiltakene du gjør ikke virker. Når kroppen er i ubalanse responderer den ikke på normale måter. Den reagerer heller ikke like godt på kosthold og trening som tiltak. Den lever sitt eget liv og kan virke håpløs å få skikk på.

Noen ubalanser kan det ta lang tid å rette opp, andre er enkle og raske å starte opp. 

Det er noen områder som gir større effekt enn andre. De danner grunnlaget for fysiologisk balanse i kroppen vår. Vi skal gå gjennom de 5 områdene, samt se på 2 andre som kan overstyre gode intensjoner med oppretting av de fem hovedområdene.

Her er en evidensbasert guide til gjenoppretting av fysiologiske ubalanser i kroppen.
1. Med  ECS mener vi EndoCannabinoidSystemet. Det er vårt innebygde cannbinoidsystem for justering av nervesystemet. Ja du leste riktig. Kroppen vår produserer sine egne cannabinoider som justerer responsen til nervesystemet. Flere faktorer kan nedjustere eller skaper ubalanse i ECS. Der kronisk stress er en hovedaktør som bidrar til ubalanse.

ECS er med å justere nivå av energi, smerter, søvn, stressrespons og inflammasjon. Av den grunn er det et svært viktig system å ha i balanse.

Det er flere måter å oppjustere ECS balanse, og den mest effektive er med CBD olje. I Norge er den desverre regnet som legemiddel uavhengig av dose, mens den har vært tilgjengelig på helsekost i Sverige fram til våren 2019. Samt ulike nettbutikker i utlandet.

En viktig ting å være klar over er at CBD olje kommer med og uten THC innhold. Hvis den er med THC uansett mengde, kommer oljen inn under narkotikaforskriften. Uten THC regnes den bare som en legemiddelsubstans.

Ved bestilling fra utlandet er det viktig å være 100% sikker på at den ikke inneholder noe THC, og få dokumentasjon på dette fra leverandøren. 

Det øker muligheten for import uten å få pakken stoppet i tollen.

2. pH og CO2 reguleres i hovedsak gjennom pusten. Overpusting (definert som mer oksygen enn du faktisk trenger) senker CO2 nivå, og oppjusterer pH for mye. Dette har en lang rekke negative fysiologiske effekter på kroppen. Inkludert overaktivering av det sympatiske nervesytemet, og tap av viktige mineraler.  Oppskriften på bedre pust er langsom pusting gjennom nesen. Der pustefrekvensen senkes til under 6 pust i minuttet ved hvile og normal aktivitet.

3. Fettsyrebalanse handler om tilstrekkelig med omega 3 i blodet. Det er dokumentert en lang rekke effekter av tilstrekkelig mengde med omega 3 i kroppen. Alt fra balanse på nervesystemet, vektnedgang, søvn, inflammasjon m.m. Gode kilder til omega 3 er fet fisk, tran eller ulike typer kosttilskudd.4. Et annet navn på avgifning er Detox. Det er et belastet begrep av flere, og naturlige årsaker. Kroppen vår avgifter seg hele tiden gjennom leveren. Stoffer som blir skilt ut går via galleblæren og ut i tarmen, der den forhåpentligvis blir skilt ut via avføring. Samtidig er det ulike veier giftstoffer kan forlate kroppen vår, der noen kun går ut via svette gjennom huden. Andre blir utskilt gjennom urin.

En avgiftningsprosess har flere faser, fra frislipp av giftstoffer fra cellen, til transporten ut av kroppen.

Samtidig er den aller mest effektive avgiftningen å redusere inntak eller opptak av giftstoffer!!!!

Det gjelder hva vi eksponerer oss fra gjennom maten, kjemikalier, kosmetikk, deodoranter, vaksiner, luft, røyking og alkohol. Før du tenker på "detox" trenger du å rydde opp i belastningen du påfører kroppen din. Deretter legge til rette for at giftstoffer kan transporteres ut av kroppen via de naturlige veiene.

5. Uregulert blodsukker er en stor trussel for balanse i kroppen vår. Det gjelder både kronisk høyt blodsukker, og for store svingninger. Med uregulert blodsukker følger også høyt insulinnivå etter. Dette påvirker eller belaster mange av de fysiologiske prosessene i kroppen. Fra energiproduksjon, inflammasjon, oksidativt stress, hormonbalanser og søvn.

Kosthold er en faktor som påvirker blodsukker, men langt fra den eneste. Andre viktige faktorer er blant annet søvn, stress og aktivitet.
Det vi ser er at flere av tiltakene påvirker hver andre både på årsaker og symptomer. Derfor er det ofte ikke nok å se på en faktor. Vi trenger å se hele bildet og ha tiltak på flere fronter samtidig. Slik kan vi skape nok moment til at fysiologiske endringer kan finne sted.

Vi nevnte også at det er to andre faktorer som kan ødelegge for de gode tiltakene vi gjør. De kommer vi tilbake til i neste bloggpost.


Hilsen Tor
@livsstilsmedisin.com

onsdag 23. januar 2019Første kurs i ENERGIKODEN™ ble avholdt den 12. januar.
Det ble et svært velykket kurs om "Optimale mitokondrier". Engasjerte deltakere fikk innføring og en oppskrift til hvordan få bedre energi og overskudd. 

Deltakerne selv beskrev kurset slik:
https://spark.adobe.com/page/U9Vv3VFC3bOTE/images/b768a367-88f1-4cc7-9d2f-3cfd127e4334.png?asset_id=08fb1bf6-bfc5-4087-89e8-d74ca84dfe79&img_etag=f9843bfb7ae287489bbb14d39406a510&size=2560
Nytteverdi av materialet: 4,6 av 5 stjerner

«Fin helhetlig framstilling av et totalbilde med mange viktige elementer, som virker sammen i en helhet»

«Utrolig bra! Nyttig info – det vil synke inn.»

«Syns det var veldig bra, og fin presentasjon av temaet.»

«Bra innhold og godt forklart.» Kurset er for alle som sliter med lite energi, eller ønsker å bevare god energi livet ut. Mange har symptomer som hjernetåke, manglende restitusjon, muskelsvakhet, muskelsmerter eller nevrologiske symptomer. Mitokondriene spiller en rolle i alle tilstandene.

Om kurset

ENERGIKODEN™ er et evidensbasert samleverk. Formidlet som et energi og helsefremmende kurs for optimal helse. Kurset er laget for undervisningsformål, og er ikke ment som en erstatning for medisinsk hjelp eller til selvdiagnose.

Hvordan kan det hjelpe deg?

Du vil få en praktisk og gjennomførbar plan for bedre mitokondrie funksjon og mer energi. Tiltak som er tilpasset din egen situasjon og strategier som gjør at du kan lykkes med gjennomføringen.
Mitokondrier kan dobles i antall, de kan blir mer effektive, og de kan restituere og reparere seg bedre. De kan koble opp igjen en nedkoblet energiproduksjon. Alle fire trinnene kan bidra til å få en reell bedring i energinivået.

Neste kursdato: 26. januar.

Inkludert lunsj og kursmateriale: kr. 1750,-Se mer på: http://energikoden.no/

tirsdag 22. januar 2019

Kronisk sliten - psykisk eller fysisk årsak?

Vi trenger et paradigmeskifte i måten vi ser på kronisk energisvikt. Der vi kan se helheten ved mennesker og ikke bare hvordan vi kan sette de i ulike båser.

Det er mange grader av slitenhet. Fra de midlertidige og milde, til kronisk utmattelse som varer mer enn 6 måneder. Diskusjonen på hva som kan være årsaker og rett behandling skaper mye engasjement og følelser.

Ingen liker å ble mistenkligjort, der psykiske årsaker lett blir omgjort til innbilte tilstander. I det ligger også jakten på fysiske markører som kan påvise noe vi ser på som reelle årsaker. 

Det er nå på tide med et paradigmeskifte i synet vi har på kronisk energisvikt. Enten det er litt slitenhet eller total utmattelse. Vi kan si at det er vidt forskjellige mekanismer som ligger bak, samtidig som det er mye felles. Det vi har felles er mekanismene for energiproduksjon og hva som kan hemme denne på ulike måter.

Grunnen til at vi trenger et paradigmeskifte er skillet vi har lagd på årsakene. Er det en psykisk grunn eller er det en fysisk. Jeg vil ta deg i en retning der dette skille ikke eksisterer på den måten vi ser på det i dag.

Med fysiske årsaker tenker vi gjerne på hva som kan avdekkes via prøvetaking. Her kan vi finne endringer på ulike markører som signalstoffer, hormoner, ernæringsstatus, organiske syrer og infeksjoner.

Finner vi noe her kan det peke mot en fysisk årsak, og vi har fått en knagg å henge slitenheten på. Det vi imidlertid ikke vet noe om er hva som kom først. Er prøveresultatet et resultat av lite energi, eller er det årsaken til energien forsvant. Her er det lett å mistolke eller bare se en liten del av bilde.


Med psykiske årsaker tenker vi på det som ikke kan måles på prøvetaking. Der alt tilsynelatende er normalt, men formen likevel dårlig. Det tolkes da lett at alt sitter i hodet, og vi har bare innbilt oss problemet.


Med psykisk tenker vi fort på tankesystemet vårt. Det er gjennom dette vi opplever virkeligheten som vi kaller livet. Alt vi sanser og opplever tas inn og registreres gjennom tanker og bevissthet. Avhengig av hva hjernen gjør med informasjonen får vi ulike reaksjoner.

Med moderne teknologi vet vi mer om hvordan hjernen og nervesystemet fungerer. Der aktivitet i tankesystemet også gir fysisk synlige aktivtet.

I de urgamle delene av hjernen sitter både det autonome nervesystemet og stressresponsen vår. Aktiveres amygdala og det limbiske systemet setter vi igang en lang rekke fysiske reaksjoner i kroppen. De kan være lette å måle eller mer kammuflerte.

Lavgradig aktivering av stressreaksjoner kan ulme i bakgrunnen uten å være så synlig. Likevel påvirker de signalstoffer, immunforsvar og fordøyelse/ tarm.

Den psykiske og fysiske delen av oss er koblet direkte sammen gjennom tanker og følelser. Den ene eksisterer ikke uten den andre, de er ett. For noen gjør dette bildet mer komplisert. Det blir flere elementer å ta hensyn til.

Jeg tenker derimot at det blir enklere når vi ser hele bildet. Da har vi også forklaringer på de uforklarlige symptomene vi opplever.

En forklaring som går via ubalanser i det autonome nervesystemet. Ubalanser som vil påvirke alle deler av fysiologien vår. Fra hormonproduksjon, søvn, energi, fordøyelse til immunforsvar.

En behandlingsmetode, protokoll eller strategi trenger å ta hensyn til dette. Ved å se på alle aspektene ved helse og energistatus. Fra mitokondrier via stoffskifte til nervesystem og til søvn.
Da kan vi kanksje også lettere knekke koden på hva som skal til.
Hva bør vi prioritere?
På hvilken måte?
Med hvem?

Med energirik hilsen

Tor
lørdag 19. januar 2019

ME / CFS - hva kan gjøres?

Tema:

Myalgic encephalomyelitis / Chronic fatigue syndrome (ME/ CFS) eller kronisk utmattelsessyndrom på godt norsk.

 

Det er en tilstand uten noen dokumentert behandlingsmetode, eller konsensus om hva som er årsak eller forebyggende for tilstanden. Det at vi ikke vet eller mangler kunnskap gjør det også vanskelige å få en reell bedring av energinivået.

Mitt syn på dette er at vi har lite nytte av hva vi ikke vet, eller kunnskap vi ikke har. Det høres kanskje logisk og opplagt ut, men likevel er meste av fokuset i behandling på hva vi ikke vet.

Et bedre spørsmål i mine øyne er å se på hva vi tross alt vet, og hva det kan brukes til.

WHO har oppsummert noen kjennetegn ved ME/ CFS:
 
1. A disorder of the central nervous system
2. Chronic low-grade inflammation, 
3. Increased levels of oxidative and nitrosative stress (O&NS)
4. O&NS-mediated damage to fatty acids, DNA and proteins
5. Mitochondrial dysfunctions have been found, e.g. lowered ATP production, impaired oxidative phosphorylation and mitochondrial damage. 

Vi ser da at kronisk lavgradig inflammasjon, økt nivå av oksidativt stress, skade på fettsyrer (typisk i cellemembraner) DNA og proteiner. Ubalanse i nervesystemet, samt mitokondrie dysfunksjon med nedsatt produksjon av ATP molekyler og skade på mitokondriene, kjennetegner tilstanden.

Puh, det er en bra runde med biokjemi! 


Det betyr videre at hvis vi skal ha en strategi som gir bedring av energinivået, så er det disse 5 punktene som må adresseres.

Der vi trenger å:
1. Rebalansere nervesystemet
2. Redusere lavgradig inflammasjon
3. Redusere grad av oksidativt stress
4. Reparere skader på fettsyrer, DNA og proteiner
5. Restituere mitokondrier og økte ATP produksjonen

Vet vi så noe om hva som kan gjøres med disse punktene?
Ja, her finnes det mye studier vi kan forholde oss til på alle punktene. Vi finner kunnskap, strategier og muligheter for bedring av alle disse punktene på ulike måter.

Utfordringen er at det ikke er en metode som vil fungere på alle, da vi har ulike årsaker som ligger bak de ulike punktene. Vi trenger derfor en analyse eller status sjekk for oss selv på hva som kan være viktigste område å jobbe med.

ENERGIKODEN™ er ment å være både analyse verktøy, og inkludere strategier for individuelle tiltak. Hvis en energikode skal leve opp til navnet sitt, må den håndtere alle former for energisvikt og slitenhet. Den må finne noen felles mekanismer som gjelder for alle i ulik grad. Enten vi er litt slitne, kronisk utslitt eller alle variasjoner i mellom.

ENERGIKODEN™ er ikke ment for å behandle diagnoser. Den er ment som en generell guide til optimale energinivå basert på evidensbasert kunnskap om de fem punktene nevnt over. Det betyr å ta hånd om alle de faktorene vi vet noe om, og som vi kan ha metoder for å bedre.

Hvis du er nysgjerrig på hva det kan bety for deg i praksis, ta kontakt for en samtale.

Med energirik hilsen Tor.


Referanser og linker
  1. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg 
  2. https://link.springer.com/article/10.1007/s11011-013-9435-x
  3. http://www.me-foreningen.info/ 
  4. http://energikoden.no/

mandag 12. mars 2018

Hva gjør oss så kronisk slitne?

De siste årene har jeg fått økt interesse for hva som gir oss mer energi og bedre helse. Når man jobber på klinikk og ser hundrevis av pasienter over et visst tidsrom, ser man også forskjeller på behandlingsrespons.

Noen responderer bra, de gjør tiltak og blir friskere. Andre har tilsynelatende samme utgangspunkt, men responsen på tiltakene uteblir. I den senere tiden har jeg blitt mer opptatt av de vi ikke lykkes så godt med, og hvilke mekanismer som forhindrer en naturlig bedring.

Svært mange med kronisk slitenhet er opptatt av prøvetaking og prøvesvar.
Hva mangler jeg og hva trenger jeg?

I noen tilfeller finner man store mangler på mineraler eller vitaminer som kan forklare symptomene. Etter å ha fått tilført mer næringsstoffer begynner kroppen da å komme seg.

Dette er de enkle tilfellene.

I andre tilfeller er det også avvik på prøvesvarene, men ikke i den grad at de kan forklare alle symptomene. Det betyr at det er mange med samme type prøvesvar som ikke sliter i det daglige og har dårlig form. Her starter utfordringene for alle som jobber med slitne mennesker.

I teorien er det enkelt hvis man jobber systematisk etter en strategi som kan være følgende:

  • sjekk ut stoffskifte for optimale verdier
  • sjekk ut for mineralmangler og ubalanser
  • sjekk ut for unormale hormonnivåer
  • sjekk ut blodprøver for vitaminmangler
  • sjekk ut for SIBO og lavgradig inflammasjon
  • sjekk ut livssstilsfaktorer som søvn og stress 
  
Ofte vil prøvetaking bare gi en status på hvor kroppen er akkurat nå på en del parametre. De vil fortelle noe om hvordan du har tilpasset deg miljø og livsstil over tid. Hvor mye stress du har hatt, hvor bra kosthold du har hatt, hvor god søvn du har hatt, og mange andre miljøpåvirkninger i det daglige. Faktorer som kan tære på reservene og til slutt begynne å gi kroniske symptomer.

Prøvesvar gir en status men sjelden årsaker.

Derfor vet vi sjelden hva som egentlig er problemet med pasienter eller klienter som vi får inn. Men det vi vet en del om, er hva som skal til for at vi fungerer optimalt, er smertefrie og symptomfrie med nok energi i hverdagen. Det vet vi ganske mye om basert på forskning og klinisk erfaring. 
Vi vet hva som skaper god helse!

Likevel fungerer ikke alltid behandlingprotokoller og strategier i praksis. Eller motsatt, når vi fungerer bra til tross for avvik på prøver og testing. Når vi egentlig skulle vært i senga basert på prøvesvar, men har lite symptomer i det daglige. Hva er det egentlig som skjer med oss?

Her er min teori med 3 type klienter.
1. De som har gått lenge på ulike medikamenter. Det kan være syredempere, sovemedisiner, statiner, smertestillende, antidepressiva m.m.

Alle legemidler har bivirkninger, og etter en tid vet vi ikke hva som er symptomer på bivirkningene eller problemer som skyldes kroppens egne ubalanser.
Dette gjør behandling uforutsigbart der det som skulle gitt resultater ikke alltid gjør det. Det er også en grunn til å ha et bevisst bruk til legemidler, og vurdere om det finnes andre metoder å rette opp ubalanser på. Det kan gjelde for høyt blodtrykk, høyt blodsukker, reflux, søvn, nedstemthet og kroniske smerter. Se etter årsaker framfor å symptomdempe med legemidler.

2. En annen gruppe er de med langvarig kronisk stress, der hjernen på et tidspunkt har tatt en nedkobling av energiproduksjonen for å beskytte deg mot overbruk. Kronisk stress er en snikende tilstand som ikke alltid oppdages da den blir en normal tilstand for oss. Så lenge de urgamle overlevelsesinstinktene tror at vi er mest tjent med å ligge i dvale,vil vi gjøre det.
Da handler det om å trygge urinnstinktene og gradvis bygge opp tillit til at livet er trygt og energien kan slippes løs igjen. I det ligger også å få igjen naturlig god nattesøvn.

3. De som utvikler mitokondrie dysfunksjon av ulike årsaker. Energiproduksjonen skjer inne i mitokondriene der ATP molekyler er sluttproduktet. Vi skal produsere en viss mengde ATP ut fra hvert glukose eller fettmolekyl som kommer inn i sitronsyresyklusen. Mitokondrier kan hemmes av en lang rekke faktorer fra inflammasjon, næringsmangler, oksidativt stress, tungmetaller, legemidler m.m. I praksis vil det gi lite energi selv om stoffskifteverdier er ok, og selv om andre livsstilsfaktorer blir rettet opp.

Spesielt ved ME/CFS er mitokondriedysfunksjon et reelt tema, men sansynligvis også ved flere former for slitenhet.

Det gjør at veien til bedring kan bli lenger, og at langsiktige mål fungerer dårlig som motivasjon for tiltak. Du vil aldri få resultatene som forventet eller så raskt som du ønsker. 
Den beste motivasjonen ligger derfor i de daglige gjøremålene. De du kan lykkes med hver dag, gjennomføre hver dag, og være tilfreds med hver dag.

Hva de er kommer vi tilbake til senere. 

Det er målene du er tjent med å  ha og som vil hjelpe deg også på lang sikt.

onsdag 7. februar 2018

Har du gått lenge med kroniske plager?

Har du lite energi, dårlig nattesøvn, kroniske smerter, mage/ tarmproblemer, nedstemthet eller overvekt? Listen over hva mange sliter med kan være lang, og veien til hjelp kan oppleves som like lang.

En grunn til at så få lykkes med å bli bedre er hva man ser på som løsningen. Mange er på jakt etter en "kur", eller et legemiddel som kan fikse problemene. I noen tilfeller (spesielt de akutte tilfellene) er dette en god løsning. Du får noe som fikser problemet og du er frisk.

Problemet med de fleste kroniske tilstander er at de fungerer ikke på samme måten.

Det finnes ingen kur. Legemidler gjør lite med årsaken, og symptomene blir verre med årene.

Da er det lett å tro at "kronisk" betyr noe som vil vare livet ut, og at dette må du bare lære å leve med. Det er sannheten for veldig mange med kroniske plager og diffuse diagnoser.

Det finnes imidlertid også en annen måte å se problemet på. En måte som gir verktøy og muligheter for en endring av tilstanden. Stikkordet for bedring er akkurat "endring".

Kroniske tilstander kan ikke behandles eller fikses, de må endres!

Vi er genetisk genkodet til å være friske.
Hver eneste lille celle i kroppen har mekanismer for reparasjon, beskyttelse og fornyelse. Systemet fungerer perfekt når forutsetningene ligger til rette for det. Det store genprosjektet (the human genome project) som ble fullført i 2003 viste oss at gener sjelden er skjebnen. De påvirkes av miljøet, som inkluderer ytre faktorer pluss kosthold, søvn, stress og ikke minst tanker.

Du kan ikke tenke deg frisk, men du kan ha mye stresstanker som påvirker hormoner og kroppens alarmsystem. I den konteksten handler det mer om hva du ikke tenker på, som kan gi bedre forutsetninger for god energi.

I tillegg til kunnskap fra genprosjektet har det skjedd en revolusjon innen forståelsen av hjernen. Begrepet nevroplastisitet har endret mye av det vi før trodde var sant om hjernen vi ble født med. I dag vet vi at den er plastisk. Den endrer seg i forhold til bruken og vanene våre. Ingenting er konstant i måten den opererer på, og tilpasninger til livet vårt skjer hele tiden.

Du skaper bokstavelig talt den fremtidige hjernen din sekund for sekund gjennom dagen i dag.


Både gener og nervesystemet tilpasser seg miljø og livsstil 24/7 hele livet ditt. Dette er både en god og en dårlig nyhet. God fordi systemet er påvirkelig, og dårlig fordi det også gjelder på den negative måten med alle våre uvaner.

Sykdomsgener via disposisjoner må aktiveres for å gi symptomer. Hvis de forblir deaktivert kan vi gå friske gjennom livet til tross for arvelige disponeringer. Miljø og livsstil er med på å styre genutrykket, hva som blir aktivert eller forblir deaktivert. Hjernen styrer alarmsystemet (les kronisk smerte) og sier i fra når noe kan være truende for oss. Det gjelder også vårt indre miljø som kommuniserer med hodet.

"So, is everything determined by my genome?
No, your DNA is just one part of the amazing puzzle of who you are. When it comes to your health, other pieces of the puzzle include lifestyle and environmental factors, such as the food you eat and the air you breathe." Conclusion from the human genome project, 2003.


En kronisk tilstand kan vare helt til forutsetninger endres.
Får kroppen tilført nye ressurser, samtidig som triggerere til tilstanden fjernes, kan vi ofte se en bedring i symptomer. Det gjelder spesielt for diagnoser innenfor slitenhet og kroniske smerter. Vi vil alltid tilpasse oss endringer i miljø og livsstil. Det er slik vi er designet. Ingenting går upåaktet hen i livet vårt. Tilpasninger skjer konstant i sakte tempo selv om vi ikke er bevisst på dem.

Ressurser som kan endres er blant annet ernæring, søvn, stress, sosiale forhold og aktivitetsnivå. Det kan høres naivt enkelt ut, men bak tiltakene ligger det utfordrene prosesser som ikke er så enkle. 

Det handler om livet ditt, alle vanene dine, alt du tror på, og ikke minst alt du ikke ønsker å gi slipp på!

En behandlingsprotokoll som setter puslespillet sammen kan gjøre detektivjobben enklere.
Den er ment å skulle avdekke de viktigste hinderne for deg, individ tilpasset.

Symptomer gir en subjektiv indikasjon på hvor problemet kan ligge. Labtester gir en objektiv status på hva som skjer i kroppen din, og frisk faktorer handler om hvilke ressurser som kan endres eller tilføres systemet som gir bedre forutsetninger.

En endring krever akkurat det, endring!
Er du klar?

Referanser
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157963

søndag 7. januar 2018

Mektige mineraler: lær om MAGNESIUM!

Min definisjon av å være frisk er å være medisinfri og ha god energi. Friske mennesker tar ikke medisiner, de er forbeholdt diagnoser og sykdommer. I dag blir de også brukt som forebyggende, et eksempel på dette er statiner. Problemet med å gi friske mennesker medikamenter er at de har bivirkninger.

Det betyr at legemidler som skal forebygge sykdom kan selv bli skyld i at du får diagnoser. 
I mine øyne er det bare en måte å holde seg frisk. Det er å opprettholde kroppens evne til homeostase, eller indre balanse når det ytre miljøet skifter. Klarer vi det vil kroppen selv opprettholde friske celler livet ut. Til vi dør naturlig av alderdom.

Hvis vi skal klare det ligger noen forutsetninger til grunn. Kroppen må ha de ressursene tilgjengelig som trengs for å opprettholde homeostase. Dette gjelder spesielt evnen til enzymaktivitet og energiproduksjon. Hovedfaktorene som holder oss i live.


Faktorene avhenger av tilstrekkelig med mineraler, næringsstoffer, vitaminer, fettsyrer og oksygen.
 Her kommer vi til kjernen av problemet, for hva er tilstrekkelige nivåer? Hvordan finner vi reelle referansenivåer og hvordan måler vi? Magnesium framstår som det viktigste mineralet av to årsaker.

Det påvirker (og blir påvirket) av funksjonen til en rekke andre mineraler, og en rekke faktorer gjør at vi øker forbruket av magnesium med liten tilførsel gjennom maten. Det blir anslått at vi for 100 år siden fikk i oss rundt 500 mg med magnesium daglig. I dag er vi under halvparten av dette. Før ble det anslått at magnesium deltok i rundt 300 av kroppens enzymprosesser. I dag er tallet blitt økt til 6-700, og ny forskning peker mot stadig nye områder der magnesium er en avgjørende aktør.

Alt dette ville vært lite interessant om vi hadde optimale magnesiumnivå i kroppen. Desverre er ikke dette tilfelle, og det skyldes hvordan vi måler nivået.

Et problem med magnesium er at tilsynelatende er det få som har mangel. I tradisjonelle blodprøver måles nivå i serum. Det vil si hva som sirkulerer i blodet. Det måles ikke magnesiumnivå inne i cellene, såkalt RBC test. En reell celletest kan vise store avvik på hva som sirkulerer og hva som er i cellene.

Dette var aktuelt for min egen del da jeg testet meg i vinter. En tur innom Lab1 i Sandvika gav meg både serumprøve og RBC test. Der serumprøven var godt innenfor referanseområde med 0,83 (ref.område 0,7-1,05 mmol/L) så var RBC prøven på 1,80 (ref.område 1,85-2,63 mmol/L)!

Gode nivå av magnesium ligger sansynligvis nærmere øvre referensegrense på RBC prøven.

I tillegg var dette test 2 etter inntak av magnesium tabletter i 3 mnd. Inntaket var fra 200-400 mg/dag. Tilsammen ble 26 gram magnesium inntatt i perioden UTEN at dette hevet nivået mitt på serumprøven. Dette gjaldt med tilskuddet fra Doctor's best.

At magnesiumtilskudd ikke gir utslag på økt nivå kan ha flere årsaker. Ene er at næringsopptaket er for dårlig. Vi kan spise matvarer som blokkerer for mineralopptak, som mat med høye nivå av fytinsyre (korn osv..). Det kan også være at vi forbruker mer enn vi tar inn uavhengig av kosttilskudd. Vi kan også ha andre ting gående som gjør at forbruk og inntak kommer i minus balanse.

Dette har sansynligvis vært en medvirkende årsak til at treningsevnen min har vært redusert over tid, sammen med lave nivå kobber. Både magnesium og kobber er viktige, eller helt avgjørende faktorer for energiproduksjon.

Nå blir det ny innsats i 2018 med å få opp nivåene. Tilskudd om tas opp utenom tarmen blir prioritert. Det vil si olje som kan smøres på huden, fotbad med magnesiumsulfat (Epsomsalt) og dråper som er lettopptagelige i systemet. Ny test kommer om 3 mnd. så får vi se...

 Gode nivå av magnesium ligger sansynligvis nærmere øvre referensegrense på RBC prøven.

Mer info i boka "the magnesium miracle" link her.

Lite energi, overvekt, smerter og dårlig søvn? Her er løsningen!

Det er ikke din skyld at du sliter med dette! Du kan ha fysiologiske ubalanser i kroppen som gjør at tiltakene du gjør ikke virker. Når...