torsdag 13. november 2014

Smertebehandling - og hvorfor den ikke virker!

Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Kronisk definert som smerter du har over 3-6 måneder. Forekomsten øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn. 


Vi har i dag et fantastisk helsevesen som skaper mirakler innenfor akuttmedisin og kirurgi ved ulykker og en del sykdomsstilstander.

Når det gjelder kroniske livsstilsykdommer og kroniske smerter er tilstanden en helt annen, og vi har ingen virkelige gode behandlingsmetoder for denne pasientgruppen som går med langvarige uspesifikke plager.


Det finnes en enkel grunn til at dagens smertebehandling fungerer dårlig, nemlig at "smerter" ikke kan "behandles".

Smerter er symptom på underliggende årsaker, men kan bli et problem i seg selv og etterhvert oppstå uten noen tilsynelatende god grunn. Det gjør at jakten på smerten blir som å jakte spøkelser - du kan ikke se dem, men "vet" at de er der.

"Kunnskap anno 2017 tilsier at det er umulig å vite eksakt hvorfor du har kroniske smerter."

En rekke ulike hjernenettverk skaper i sum det vi opplever som smerter basert på en tolkning. Den gode nyheten er at den samme forskningen forteller oss en del om mekanismene bak kroniske smerter som kan være nyttige å vite om.

Om vi ikke kan behandle smerter så kan vi gjøre noe annet.
Nemlig behandle mennesker med kroniske smerter! Det betyr i praksis gjøre alt vi kan for at en person skal fungere så bra som mulig. Legge til rette for at kroppen får helbrede seg selv og oppnå homeostase - eller balanse på alle mekanismene som skal holde oss friske. Samt skape trygghet i hjernenettverkene for å slå av alarmsystemet. Der kan vi gjøre mye!


Smerter er hjernens respons på truende input, eller tolkning av de ytre og indre omgivelsene.

Ramachandran said that “pain is an opinion” — which sounds like a flaky New Age mind-over-matter theory.  

 Men Ramachandran er ingen mystiker eller guru: han er neurolog og forsker.


 En annen kunnskapsrik forsker er Lorimer Moseley, en av de fremste på smerteforståelse i dag.

100% of the time, pain is a construct of the brain.
Lorimer Moseley, from his surprisingly funny TED talk, Why Things Hurt

 Men hva betyr dette i praksis for behandlingen av mennesker med kroniske smerter?

Hvis det er slik at all input til hjernen bidrar til en status, som enten tolkes til å være ok eller til å være truende, der sistnevnte kan gi grunn til at "alarmklokkene" trigges og vi opplever smerte...

Så betyr det at alle aspekter av et menneskes liv må vurderes for å avdekke både "skjulte" stressfaktorer og de mer opplagte som vi kanskje vet om. 

Det betyr at følgende forhold bør sees på og være gjenstand for potensiell endring:

- sosiale forhold og relasjoner
- fysisk eller mentalt stress
- kosthold, intoleranser eller inflammasjonstriggere, mangel på næringsstoffer
- aktivitetsnivå
- søvnmønster
- struktur eller holdning, muskulære spenninger, nedsatt bevegelighet
- hormonubalanser, stoffskifte
- dysbiose (ubalanser i tarmfloraen inkludert sopp og parasitter)
- lekk tarm
- mental helse, overtenking, bekymring
- ?


Alle disse punktene er det mulig å påvirke for å få en endring av smertenivåeet. Kroppen vår tilpasser seg konstant til miljøet og inputen som kommer fra omgivelsene. Dette gjelder på både godt og vondt. Kunsten er å påvirke på en måte som gir de resultatene vi ønsker.

En annen konsekvens av dette er at vi som behandlere må tenke helhet i kontakt med klientene.

"Etter at lege har utelukket alvorlige sykdommer bak smertene gjenstår punktene over her."

Der alle må vurderes for å finne de mest sannsynlige årsakene til at akkurat "min" klient har sine problemer.

Laboratorietester på hormonbalanser, matintoleranser, lekk tarm, dysbiose og parasitter er blant verktøyene som brukes for å avdekke hva som egentlig skjer med helsen din.

Vi må avdekke eventuelle disposisjoner for kroniske plager, finne triggerne som utløste det som bare var en disposisjon, og avdekke hva som vedlikeholder tilstanden der kroppen ikke blir i stand til å resette seg tilbake til normalen.

søndag 9. november 2014

5 grunner til at ALLE kan få mindre smerter!

Hvordan jeg vet det? 

Fordi vi har alle de samme grunnforutsetningene som skal til for en bedring.


1. Du har en hjerne.
Når vi lærer hvordan hjernen vår fungerer gir det oss mulighet til å bruke den bedre til å navigere gjennom livet. Der det før var kronisk stress og drama ligger det åpning for mer ro og harmoni.

2. Du har en kropp som kan bevege seg.
Måten du gjør det på kan være nyttig og bra, på ulike måter begrenset, den kan være oppbyggende men også bidra til kroniske smerter. Men uansett har du mulighet for å endre på bruken, bevegelsesmønster og hva du velger å gjøre med kroppen din.

3. Du har et kosthold.
Det kan være til nytte for deg og holde deg frisk, eller det kan være nedbrytende og gjøre deg syk. Mat inneholder uansett ikke mer enn 3 faser: kjøpe maten, lage maten og spise maten. Uansett hva du velger å spise er det ikke mer komplisert enn det.

4. Du puster.
Den pusten kan være nærmest medisinsk helsebringende, eller den kan bygge opp under stress, dårlig blodsirkulasjon og syreoverskudd. Det å bli bevisst på pustemønsteret ditt kan være et av de aller viktigste helseparametrene du har sammen med maten.

5. Du har dine vaner (eller uvaner)
Helsetilstanden din i dag er summen av alt som har skjedd med deg og alt du har gjort opp gjennom livet. Akkurat nå er du summen av livet ditt på godt og vondt. Hvis du ønsker en endring de resterende årene av livet må noe endres på - om du ønsker å få et annet resultat.

Men hør her: du er god på vaner! 
Du har sannsynligvis vært trofast mot ulike vaner gjennom store deler av livet, noen har vært gunstige for deg, andre kanskje mindre gunstige. De har uansett blitt dannet gjennom hva du har ment å ha mest nytte av. Du har valgt ulike overlevelsesstrategier som har fungert på mange områder - men likevel ikke på andre viktige områder.


Men du er god på vaner, og det blir din styrke også videre 
-  med nye vaner!


Du har altså alle de tingene som skal til får å få et bedre liv fra nå av og videre!Spørsmålet er kun: ønsker du det, og hvilke ressurser kan du ha nytte av videre? :)
tirsdag 4. november 2014

Tanker som skaper smerter

Livet

Vi skaper vår egen modell av verden som blir til livet vårt.

Vi skaper vår egen virkelighet gjennom tankene våre.
Vi liker å tro at årsaken til problemene våre skyldes fortiden.
Vi tror at løsningen som skal gjøre oss lykkelig og glade ligger et sted inn i framtiden.
Som vil fjerne alle frustrasjoner vi har i nuet…

Men i virkligheten skapes alt i nuet, og her har du alt du trenger for å ha det bra.
Vi finner ikke ro og harmoni når vi leter, for det ligger der allerede. Det er bakteppet til livet ditt, der det er ikke noe å finne når vi ser at vi alt har det. Det er intet å søke etter der ute som du ikke allerede har i deg.

Men vi tror at ro, lykke trygghet og harmoni kommer utenfra, - til vi får innsikten om at det er motsatt…som åpner alle muligheter for ro og harmoni nå.

Stress er en konsekvens av utsiden-inn tenking, der vi aldri finner veien til ro og harmoni akkurat nå, – for det er alltid noe der ute som stresser…noe som skaper utrygghet, det er noe som mangler..

Hva om dette er en feilaktig tolkning av livet, på hvordan vi skaper følelser via tanker? Der følelsene speiler tankene, og tankene bare er en illusjon som stadig skifter. Hva om alt ble skapt fra innsiden og ut? Fra sekund til sekund…hele tiden her og nå.

Det vil gi en vei til mental frihet…på alle områder av livet..

Why Aren't We Awesomer? Michael Neill at TEDxBend


 


 http://torstromsnes.wordpress.com/3p-coaching/

Hva gjør oss så kronisk slitne?

De siste årene har jeg fått økt interesse for hva som gir oss mer energi og bedre helse. Når man jobber på klinikk og ser hundrevis av pasie...