torsdag 13. november 2014

Smertebehandling - og hvorfor den ikke virker!

Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Kronisk definert som smerter du har over 3-6 måneder. Forekomsten øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn. 


Vi har i dag et fantastisk helsevesen som skaper mirakler innenfor akuttmedisin og kirurgi ved ulykker og en del sykdomsstilstander.

Når det gjelder kroniske livsstilsykdommer og kroniske smerter er tilstanden en helt annen, og vi har ingen virkelige gode behandlingsmetoder for denne pasientgruppen som går med langvarige uspesifikke plager.


Det finnes en enkel grunn til at dagens smertebehandling fungerer dårlig, nemlig at "smerter" ikke kan "behandles".

Smerter er symptom på underliggende årsaker, men kan bli et problem i seg selv og etterhvert oppstå uten noen tilsynelatende god grunn. Det gjør at jakten på smerten blir som å jakte spøkelser - du kan ikke se dem, men "vet" at de er der.

"Kunnskap anno 2017 tilsier at det er umulig å vite eksakt hvorfor du har kroniske smerter."

En rekke ulike hjernenettverk skaper i sum det vi opplever som smerter basert på en tolkning. Den gode nyheten er at den samme forskningen forteller oss en del om mekanismene bak kroniske smerter som kan være nyttige å vite om.

Om vi ikke kan behandle smerter så kan vi gjøre noe annet.
Nemlig behandle mennesker med kroniske smerter! Det betyr i praksis gjøre alt vi kan for at en person skal fungere så bra som mulig. Legge til rette for at kroppen får helbrede seg selv og oppnå homeostase - eller balanse på alle mekanismene som skal holde oss friske. Samt skape trygghet i hjernenettverkene for å slå av alarmsystemet. Der kan vi gjøre mye!


Smerter er hjernens respons på truende input, eller tolkning av de ytre og indre omgivelsene.

Ramachandran said that “pain is an opinion” — which sounds like a flaky New Age mind-over-matter theory.  

 Men Ramachandran er ingen mystiker eller guru: han er neurolog og forsker.


 En annen kunnskapsrik forsker er Lorimer Moseley, en av de fremste på smerteforståelse i dag.

100% of the time, pain is a construct of the brain.
Lorimer Moseley, from his surprisingly funny TED talk, Why Things Hurt

 Men hva betyr dette i praksis for behandlingen av mennesker med kroniske smerter?

Hvis det er slik at all input til hjernen bidrar til en status, som enten tolkes til å være ok eller til å være truende, der sistnevnte kan gi grunn til at "alarmklokkene" trigges og vi opplever smerte...

Så betyr det at alle aspekter av et menneskes liv må vurderes for å avdekke både "skjulte" stressfaktorer og de mer opplagte som vi kanskje vet om. 

Det betyr at følgende forhold bør sees på og være gjenstand for potensiell endring:

- sosiale forhold og relasjoner
- fysisk eller mentalt stress
- kosthold, intoleranser eller inflammasjonstriggere, mangel på næringsstoffer
- aktivitetsnivå
- søvnmønster
- struktur eller holdning, muskulære spenninger, nedsatt bevegelighet
- hormonubalanser, stoffskifte
- dysbiose (ubalanser i tarmfloraen inkludert sopp og parasitter)
- lekk tarm
- mental helse, overtenking, bekymring
- ?


Alle disse punktene er det mulig å påvirke for å få en endring av smertenivåeet. Kroppen vår tilpasser seg konstant til miljøet og inputen som kommer fra omgivelsene. Dette gjelder på både godt og vondt. Kunsten er å påvirke på en måte som gir de resultatene vi ønsker.

En annen konsekvens av dette er at vi som behandlere må tenke helhet i kontakt med klientene.

"Etter at lege har utelukket alvorlige sykdommer bak smertene gjenstår punktene over her."

Der alle må vurderes for å finne de mest sannsynlige årsakene til at akkurat "min" klient har sine problemer.

Laboratorietester på hormonbalanser, matintoleranser, lekk tarm, dysbiose og parasitter er blant verktøyene som brukes for å avdekke hva som egentlig skjer med helsen din.

Vi må avdekke eventuelle disposisjoner for kroniske plager, finne triggerne som utløste det som bare var en disposisjon, og avdekke hva som vedlikeholder tilstanden der kroppen ikke blir i stand til å resette seg tilbake til normalen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Lite energi, overvekt, smerter og dårlig søvn? Her er løsningen!

Det er ikke din skyld at du sliter med dette! Du kan ha fysiologiske ubalanser i kroppen som gjør at tiltakene du gjør ikke virker. Når...