fredag 8. april 2016

Binyretretthet - DUTCH test deg!

SISTE SPIKER'N I KISTA FOR SPYTTPRØVER?


Det er en nærmest total frustrasjon på temaet binyretretthet.
Mange sliter med lavt energinivå, ulike symptomer og manglende behandling.

Mye av problemet er at det ikke er noen reell diagnose i helsevesenet. Uten diagnose ingen behandling. Skal en diagnose finne sted må det være et grunnlag for å hevde at binyrene ikke fungerer som de skal. Så langt er det bare ytterområdene ved Cushings og Addison som kvalifiserer til diagnose, da de er relativt enkle å avdekke.

Den binyretrettheten som mange mener å ha, er mer å regne som en ubalanse i kroppens evne til å opprettholde homeostase, eller tilpasse seg miljø og belastning. Det vanlige så langt er å teste binyrene via blod, spytt eller døgnurin. Cushings og Addison påvises via provokasjonstester der binyrene får en kunstig stimuli de skal reagere på. Disse diagnosen er svært sjeldne og skyldes ofte patologiske tilstander og autoimmunitet.Når du er "frisk"

Hvis du f.eks får en cortisolhevning ved synacthen injeksjon, så fungerer binyrene dine slik de skal pr. definisjon. Det er altså ingenting galt med dem som trenger behandling. Så spørsmålet er jo hva som da er grunnen til symptomene dine.
Vanlige prøver i spytt og urin måler fritt kortisol, som kun utgjør rundt 1% av den totale mengden. Hvis man måler metabolitter fra omsetningen av kortisol fanges 75% av produksjonen opp.
Hva er så problemet?

Du kan ha lave nivå av kortisol, men høye nivå av metabolitter. Noe de anslår at kan gjelde 40% av alle med lave prøvesvar.

Høye nivå av metabolitter betyr at du har en høy kortisolproduksjon, men lavt nivå av fritt kortisol!!
Spørsmålet blir da, er det rart at leger blir skeptiske til medikament behandling når det ofte reelt ikke er binyrene som er problemet?

Det er også slik at en rekke mennesker med lite energi ikke har påviste problemer med binyrene. Det kan altså være en mange andre grunner til at kroppen tar en shut down på energinivået utover binyrefunksjonen.

Poenget mitt med dette innlegget er at "binyresvikt" ofte ikke er det problemet vi ser etter, og sansynligvis trenger vi å bedre kunne teste når det er et reelt problem, og når det er andre årsaker til symptomene.

Da vil det sansynligvis også bli lettere å få medisinsk behandling ved et reelt behov. I de andre tilfellene må man se på alt annet som kan påvirke.

Anbefaler alle med interesse for temaet å høre på denne podcasten, med en av de som har lang erfaring med prøvetaking og tolking av resultatene.

http://www.stitcher.com/podcast/nourish-balance-thrive/e/42596276?autoplay=true


DUTCH test er nå på lager - Senter for livsstilsmedisin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Lite energi, overvekt, smerter og dårlig søvn? Her er løsningen!

Det er ikke din skyld at du sliter med dette! Du kan ha fysiologiske ubalanser i kroppen som gjør at tiltakene du gjør ikke virker. Når...