Innlegg

Viser innlegg fra november, 2016

Senter for livsstilsmedisin

Bilde
Ny klinikk på Lysaker: Senter for livsstilsmedisin.
Klinikken er et samarbeid mellom lege Joakim Iversen, ernæringsterapeut Nina Husø og bodyworker/coach Tor Strømsnes og fra 1. februar kom sykepleier/ coach Linda Fjelldalen.

Vi er et tilbud til alle som har gått lenge med kroniske plager, uten å finne en vei til bedring. Gjennom flerfaglig teamarbeid der vi kombinerer legetjenester, ernæring og muskulær behandling vil vi kunne hjelpe flere til en bedre hverdag.

Mitt eget bidrag i denne forsamlingen er i første rekke behandling av nedsatt funksjon i ledd og muskulatur. Der har jeg noen mål for deg som blir klient:

• Smerter er en naturlig del av funksjonen vår, et alarmsystem vi skal være glad for. Men du skal ut av daglige kroniske smerter så raskt som mulig.

• Du har nok kunnskap om kosthold, til å kunne se på mat som medisin. Du kan ta valg i det daglige som støtter opp under bedre vedlikehold av kroppen din.

• Du har lært å trene på en måte som gir god hoftefunksjon, dekompresjon …