The Magnesium Miracle

En av de fremste ekspertene på effekten av magnesium er Carolyn Dean, MD, ND.
Hun kom i fjor ut med andre utgave av boka "the magnesium miracle", der hun går gjennom det meste du ønsker å vite om dette mineralet.

Kunnskapen om magnesium har økt de siste årene. Før ble det antatt at magnesium var delaktig i rundt 300 kjemiske prosesser, mens tallet i dag er på 7-800 eller mer.

Dette gjelder spesielt for enzymaktivitet som styrer det meste av hva som skjer i kroppen vår. I boka er det listet opp både symptomer og årsaker til lave magnesium nivå. Der spesielt energiproduksjon er et tema for alle som sliter med utbrenthet, binyrer og generell dårlig form.

Ny kunnskap både gjennom studier og klinisk erfaring peker mot at mineraler er en av de viktigste faktorene for god helse. Der både mangler og ubalanser kan være et problem.

Problemet med magnesium er at tilsynelatende er det få som har mangel. I tradisjonelle blodprøver måles nivå i serum. Det vil si hva som sirkulerer i blodet. Det måles ikke magnesiumnivå inne i cellene, såkalt RBC test. En reell celletest kan vise store avvik på hva som sirkulerer og hva som er i cellene.

Dette var aktuelt for min egen del da jeg testet meg i vinter. En tur innom Lab1 i Sandvika gav meg både serumprøve og RBC test. Der serumprøven var godt innenfor referanseområde med 0,83 (ref.område 0,7-1,05 mmol/L) så var RBC prøven på 1,80 (ref.område 1,85-2,63 mmol/L)!

I tillegg var dette test 2 etter inntak av magnesium tabletter i 3 mnd. Inntaket var fra 200-400 mg/dag. Tilsammen ble 26 gram magnesium inntatt i perioden UTEN at dette hevet nivået mitt på serumprøven.

Magnesium er komplisert, både i forhold til mangler og inntak for å øke nivået.

Eneste som er helt klart er at dette er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre, da mineraler er livssviktige for helsen vår! Boka anbefales til alle som ønsker å oppdatere seg på temaet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Lite energi, overvekt, smerter og dårlig søvn? Her er løsningen!

Det er ikke din skyld at du sliter med dette! Du kan ha fysiologiske ubalanser i kroppen som gjør at tiltakene du gjør ikke virker. Når...