onsdag 9. mai 2012

Kroniske pasienters STORE problem..

Sitter for tiden og leser en bok av dr. Bjørn Johan Øverby  "Lavt stoffskifte årsak til de fleste sykdommer". Det er en helt fantastisk bok som tar for seg stoffskifteproblematikk, samt en del legers manglende kunnskap om symptomene på lavt stoffskifte når blodprøver viser at alt er helt ok.

Egen erfaring er også at det er en pasientgruppe som stiller særdeles svakt i samfunnet når det gjelder rettigheter og behandlingsmuligheter. Nemlig de som er fysisk syke og har enten smerter eller energitap men likevel er "friske" på MR, røntgen, blodprøver osv..
Disse pasientene får ofte ikke erstatning fra sykeforsikringer, de kan slite med å få en diagnose, og de kan bli beskyldt for å innbille seg plagene sine. Alt sitter kun i hodet!  

Dette er et uheldig mønster ved dagens helsevesen, nemlig at hvis det ikke syns på et bilde eller en prøve så finnes det ikke! Troen på at alt kan sees på prøver fratar mennesker muligheten for hjelp. 

Men hva er det så som ikke kan sees på bilder eller blodprøve? Jo, spesielt tre ting..

Stoffskifteproblemer. 
Vanligvis betyr det at du har lavt energinivå (produksjon) i kroppen. Dette kan være et reelt problem som blodprøver ofte ikke fanger opp, og spesielt ikke i tidligere faser. Måling av kroppstemperatur over noen uker kan være en måte å fange opp dette på. Men det er små sjanser for at fastlegen din forteller deg dette. At kroppen produserer nok hormoner som går i blodbanen er ikke det samme som at cellene er i stand til å ta opp stoffene. Opptak er blant annet avhengig av "hjelpestoffer" som vitaminer og mineraler. Og hvis du har en sykdomsstilstand i cellene vil behovet være større enn om du er frisk og alt fungerer som det skal. Dette kan komplisere en behandling.

Muskelsvekkelse.
Det er to måter du kan være svak i kroppen på, som jeg har skrevet tidligere her foruten lavt stoffskifte. Enten ved at signalet fra hjernen til muskelen er nedsatt, eller at selve muskelen er svekket men likevel har fullt signal inn. Det siste er relativt sjelden da muskler som er "oppkoblet" normalt utvikler den styrken som er nødvendig. Men poenget er at dette ikke syns på noen bilder, man må faktisk muskeltteste med spesielle teknikker for å avgjøre om inputen er nedsatt eller ikke.

Som et eksempel ta psoas muskelen som jeg har nevnt i forrige artikkel. Den er hovedkoblingen mellom overkropp og ben. Fester på de 5 nederste ryggvirvlene. Hva tror du skjer om den er svak på ene siden og mister evnen til å stabilisere rygg og bekken, men kun på den ene siden. Tror du kroppen din må kompensere for dette for å opprettholde normal funksjon etter beste evne? Jepp, men hva skjer når du har gått lenge nok med kompensasjonsmønster? Noen muskler blir overarbeidet og sier etterhvert i fra og går til streik. Og får hjernen til å slå på alarmsystemet som er smerter. Men legen din finner ingenting feil, for alle bilder er helt fine. Så da sitter det vel i hodet ditt.

Nervesystemets hukommelse
Og ja, vi vet at smerter kun skapes av hjernen. No brain no pain som det heter, men det er ikke det samme som at det er innbildning!! Vi vet at nervesystemet har en "hukommelse" for tidligere skader/smerter. Dette er viktig i et overlevelses perspektiv for å kunne forutse framtidige farer baser på tidligere erfaringer. Det vil si at smerter kan trigges av noe som ligner på en tidligere episode/bevegelse bare for sikkerhets skyld. Hjernen prøver å forutse og handle etter beste evne og beste mening, alt for å beskytte deg. Den handler i god tro!

Så selv om smerter er noe som skapes i hjernen din er det likevel en helt reell smerte på lik linje med alt annet, selv om den ikke alltid har direkte fysiske årsaker. Men den skal allikevel taes på alvor. Og blir du ikke tatt på alvor av din lege/ behandler - finn en som tenker "ut av boksen", løsningene er der!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Lite energi, overvekt, smerter og dårlig søvn? Her er løsningen!

Det er ikke din skyld at du sliter med dette! Du kan ha fysiologiske ubalanser i kroppen som gjør at tiltakene du gjør ikke virker. Når...